Μουσικοκινητική αγωγή

Η Μουσικοκινητική αγωγή εστιάζει στη διαδραστική φύση της ανάπτυξης του παιδιού στο σωματικό, ψυχικό και πνευματικό τομέα, χρησιμοποιώντας αυτά ακριβώς τα οφέλη της μουσικής, στην κοινωνία των μικρών παιδιών. Τα προγράμματα αποσκοπούν στην πρακτική εφαρμογή πολλαπλών δραστηριοτήτων, που ξεκλειδώνουν, αναπτύσσουν και βελτιώνουν το σώμα, το πνέυμα, και την ψυχή κάθε παιδιού με την κίνηση, το ρυθμό, τη μουσική, την ανάγνωση, την ποίηση και πολλά άλλα.

 

Τα παιδιά σ' αυτήν την ηλικία απαιτούν την αποκλειστική προσοχή μας. Καλούνται να επιλέξουν τί θα κάνουν, και πώς θα το κάνουν. Πάνω σ' αυτό, το πρόγραμμά μας αποβλέπει στους γονείς, στη διάκριση και στην καθοδήγησή τους στις αναζητήσεις των παιδιών τους. Υπάρχουν πολλές και ποικίλες ευκαιρίες για τους γονείς ώστε να πάρουν τα ηνία, να πάρουν πρωτοβουλία στο παιχνίδι, στο χορό και στο τραγούδι μαζί με τα παιδιά τους, χωρίς βιασύνη, χωρίς πίεση, αλλά ο καθένας τους με το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο. Βοηθώντας και στηρίζοντας τους γονείς, βοηθούμε τα ίδια τα παιδιά τους στο να γίνουν ανεξάρτητα στη σκέψη και στο πνεύμα τους, βήμα-βήμα.