Πληροφορίες για τους γονείς - Τμήματα

  • Τα μαθήματα για το χειμερινό τετράμηνο ξεκινούν Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019!
   • Υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης των τμημάτων, ανάλογα με τις συμμετοχές των μαθητών. 
    • Παρακαλώ ενημερώστε για την επιθυμητή συμμετοχή σας εγκαίρως στο τηλέφωνο 6979141519.
   • Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα τμήματα είναι:
    • Δευτέρα 18:00 - Χαμόγελα
    • Δευτέρα 19:00 - Πρελούδια
    • Τρίτη 11:00 - Μουσικό Κουτί
  • Τρίτη 18:00 - Μουσικό Κουτί
   • Τρίτη 19:00Χαμόγελα
   • Τετάρτη 11:00 -Χαμόγελα
    • Τετάρτη 18:00 - Πρελούδια
    • Τετάρτη 19:00Χαμόγελα
    • Πέμπτη 18:00 - Φωλίτσες
   • Πέμπτη 19:00Πρελούδια
   • Πέμπτη 19:50 - Μουσικό κουτί
 • summer2016

 

(*) Οι τάξεις θα μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τη συμμετοχή των παιδιών.

Τα μαθήματα για το χειμερινό τετράμηνο 2016 ξεκινούν τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου.