Μουσικοκινητική αγωγή και μουσική προπαιδεία
για μωρά και μικρά παιδιά

 

Δημιουργικότητα και μουσική εκπαίδευση

 

 

Για τα πρώτα βήματα του παιδιού σας
προς τη δημιουργικότητα και τη μουσική εκπαίδευση.

‘Ενα μουσικό πρόγραμμα που ασχολείται με το παιδί και την
οικογένεια.

Μία φιλοσοφία που δέχεται και ενθαρρύνει τη μοναδικότητα
κάθε παιδιού.

Ένα πειθαρχημένο πρόγραμμα που δίνει έμφαση στην εκμάθηση,
όχι στο αποτέλεσμα.

Μία ευκαιρία για ποιοτική ώρα γονέα / παιδιού.

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ!